sở hữu nền thị trường ngày một vững mạnh ngày nay, nhu cầu phân phối, dịch vụ cùng càng ngày càng được đẩy mạnh, các tổ chức theo ấy phải tự hoàn thiện mình để cộng khó khăn với những biến động ngày càng to. một trong những bước lớn mạnh mà tổ chức nào cũng … Read More